KONGREYE DAVET

Kıymetli Akademisyenler ve Değerli Sektör Temsilcileri,

I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi ilgili ulusal ve uluslararası tarafları ve aktörleri ortak bir platformda buluşturarak “SALGIN VE SONRASI GLOBAL TİCARET” temasını tartışıyor.

Kongre, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği  sahipliğinde;  bir çok üniversite, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları paydaşlığında 20-21-22 Mayıs 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecektir.

Bildiğiniz gibi; 2019 Aralık ayında, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından dünyada pandemi ilan edilmişti. COVID-19 salgının ortaya çıkmasıyla dünyada ekonomik anlamda meydana gelen olumsuz etkilerin ne kadar süreceği hala belirsizliğini korumaktadır.

Dünyanın yaşadığı bu olumsuz durum; devletleri, halklarını ve ekonomilerini korumak için üretimi azaltmadan, bulaşı da arttırmadan ulusal tedbirler almaya zorlamaktadır. Ülkelerin tamamında dış ticaret hacmi daralmış, İthalatı ihtiyaçlar düzeyine indirilirken, ihracatlarını da tedbir amaçlı olarak küçülterek kendilerine saklamaktadırlar.

Salgın öncesinde global sermayenin yöneldiği dijitalleşme, e-ticaret, mikro ihracat, dijital para, yüksek teknolojiye verilen özel önem, salgın ve sonrasında da artarak devam edecek gibi görünmektedir.

Bu sebeplerden dolayı Düzenleme Kurulumuz, I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi’nin temasını “Salgın ve Sonrası Global Ticaret” olarak belirlemiştir.

Kongrenin Hedefleri;

  • Sektörle ilgili etkili çözüm önerileri geliştirmek,
  • Sektörün bilim odaklı gelişimi için bilim insanlarını bir araya getirerek bildiri hazırlamaları ve sunmaları için ortam oluşturmak,
  • Gümrük ve ticaret alanında hukukun üstünlüğünü benimseyen hızlı ve etkili bir hizmet anlayışının oluşmasına katkı sunmak,
  • Gümrük ve ticaret alanındaki uygulamalarda aktörler arasındaki koordinasyon problemlerini tespit etmek,
  • Gümrük ve Ticaret konularındaki mevzuat boşluklarını ve mevzuatın uygulanmasına ilişkin sorun teşkil eden bölümleri belirlemek,
  • Dünyada ülkemizin en kolay ve güvenli ticaretin yapıldığı ülkelerden biri haline gelmesine katkıda bulunmak,
  • Uluslararası ticarette eşitsizlikler konusundaki sorunları tespit etmek ve yasal ticareti kolaylaştıracak önerilerde bulunmak,
  • Kongrede uluslararası ticarete yön verenler ile süreci yönetenlerin ve bilim insanlarının aynı platformda buluşmasını karşılıklı tecrübelerin aktarılmasını sağlamaktır.

Bu vesileyle, 20-21-22 Mayıs 2021 tarihlerini I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi olarak ajandanıza şimdiden not etmenizi, kıymetli çalışma ve katkılarınızı sunmanızı diler, başarılı ve faydalı bir kongre olmasını temenni ederiz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ersan Öz                

Kongre Başkanı