BİLİDİRİ GÖNDERME SÜRECİ

BİLDİRİ SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA:

Kongre kapsamında bildirilerin gönderilmesi, değerlendirilmesi ve diğer kabul süreçleri online olarak bu web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Bildiri kabul süreci, Kongre Bilimsel Kurulunca görevlendirilecek hakemlerin değerlendirme sonucuna bağlıdır. Özet bildirilerin kabulünden sonra web sitesi üzerinden tam metin bildirilerinin gönderilmesi gerekmektedir. Ancak tam metin gönderilmesi zorunlu değildir. Kongremizde sunulan tebliğler doçentlik başvurularında geçerlidir ve puanlanmaktadır.

Bildiri Özetleri ve tam metinlerin sunulmasına ilişkin önemli hatırlatmalar aşağıya sıralanmıştır.

  • Bildiri özeti son gönderim tarihi  15 Nisan  2021‘dir.
  • Tam Metin son gönderim tarihi 15 Mayıs 2021‘dir.
  • Bildiriler sadece web sitesi üzerinden gönderilmelidir.
  • Bildiri özetleri Türkçe ya da İngilizce gönderilebilir.
  • Bildiri özetlerin tamamı, başlık adı ve yazar adı- soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.
  • Bildiri özetinde amaç, yöntem, bulgular, tartışma ile en az üç adet anahtar kelime yer almalıdır.
  • Bildiri özetleri I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi Bildiri Hazırlama Yönergesi  doğrultusunda hazırlanmalıdır. 

KONGRENİN BİLİMSEL SÜRECİNE İLİŞKİN AŞAMALAR:

1.AŞAMA- ÖZET GÖNDERME

Özet Metnin son başvuru tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 7 gün sürmektedir.  Bildiri göndermeden önce I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi Bildiri Hazırlama Yönergesini  inceleyiniz.

2.AŞAMA-BİLGİLENDİRME

Bu aşamada özet bildiri metninin değerlendirilmeye alınıp alınmayacağı konusunda bilgilendirme mailinin sekretarya tarafından gönderilmesi sağlanacaktır.

3.AŞAMA KABUL/RED YAZISI

Yedi gün içinde Hakem değerlendirme sonucunun bildirilmesi sağlanacaktır. Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara e-posta yoluyla haber verilecektir. 

4.AŞAMA- TAM METİNLERİN GÖNDERİLMESİ

Kongreye tam metin gönderilmesi zorunlu değildir. Ancak tam metin göndermek isteyenlerin kongre bildiri hazırlama yönergesi doğrultusunda hazırladıkları tam metinleri web sayfası üzerinden göndereceklerdir. Bildiri tam metinleri değerlendirildikten sonra Kongre Tam Metinler Kitabında yayımlanacaktır.

5.AŞAMA- KESİN KAYIT

Kongreye kesin kaydın yapılması. Kongreye kesin kayıtlar 15 Mayıs 2021 tarihine kadar web sitesi üzerinden kongre katkı payı ödenmek suretiyle gerçekleştirilmelidir. Kesin kayıt için ödemeler web sitesi üzerinde belirtilen IBAN numarasına havalenin yapılması ile  gerçekleştirilecektir.

6.AŞAMA- ONLİNE KONGRE İÇİN ŞİFRELERİN GÖNDERİLMESİ

Kongreye kesin kayıt yaptıranların Online Kongre platformuna kayıtları yapılarak Giriş şifreleri katılımcıya gönderilecektir. Katılımcılar Kongre süresince bu şifreleri kullanarak bütün sunumları izleyebilecek ve bildirilerini sunabileceklerdir.

7.AŞAMA- BİLDİRİLERİN SUNULMASI

Online kongre platformu üzerinden kongre programı doğrultusunda katılımcılar bildirilerini sunacaklardır. Sunum öncesinde katılımcılar hazırladıkları  sunumlarını yükleyip bildiri sunumunu gerçekleştireceklerdir.

Kongrede Sunum Sunulmamış olan bildiriler kongreye kabul edilmiş olsalar dahi, kongre kitapçığında yer almayacaktır. Sunulmayan bildiriler için ücret iadesi yapılmamaktadır.

8.AŞAMA- KATILIM SERTİFİKALARI

Elektronik ortamda hazırlanmış olan kongre katılım sertifikaları ve teşekkür belgeleri katılımcıların mail adreslerine gönderilecektir.

9. AŞAMA- KİTAPLARIN HAZIRLANMASI

Kongre sonrasında Kongre Bildiri özetleri kitabı ve tam metinler kitabı hazırlanarak katılımcıların kullanımına sunulacaktır