DÜZENLEME KURULU

 • Prof. Dr. Ersan ÖZ /  Pamukkale Üniversitesi
 • Sami CEYHAN /  Gümrük  ve Ticaret Müfettişleri Derneği Başkanı 
 • Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU / Atılım Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet YÜCE- Uludağ Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI / Adnan Menderes Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA /Osmangazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ / Anadolu Üniversitesi
 • Prof. Dr. Engin HEPAKSAZ / Katip Çelebi Üniversitesi
 • Prof. Dr.  Mine YILMAZER / Manisa Celal Bayar Üniversitesi
 • Doç. Dr. Osman Sabri KIRATLI / Boğaziçi Üniversitesi
 • Dr. İrfan KALPALI /  Başmüfettiş -Ticaret Bakanlığı
 • Nadir ELİBOL / E. Başmüfettiş – Ticaret Bakanlığı