GENEL BİLGİLER

Kongrenin Adı: I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi

Kongrenin Teması: “Salgın ve Sonrası Global Ticaret”

Kongrenin Tarihi: 20-21-22 Mayıs 2021

Kongrenin Yeri:  Sanal Ortam

Kongrenin Dili:  Türkçe-İngilizce

Kongrenin Amacı: I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi “Gümrük ve Ticaret” alanındaki ilgili ulusal ve uluslararası tarafları ve aktörleri ortak bir platformda buluşturarak;

 • Sektörle ilgili etkili çözüm önerileri geliştirmek,
 • Sektörün bilim odaklı gelişimi için bilim insanlarını bir araya getirerek bildiri hazırlamaları ve sunmaları için ortam oluşturmak,
 • Gümrük ve ticaret alanında hukukun üstünlüğünü benimseyen hızlı ve etkili bir hizmet anlayışının oluşmasına katkı sunmak,
 • Gümrük ve ticaret alanındaki uygulamalarda aktörler arasındaki koordinasyon problemlerini tespit etmek,
 • Gümrük ve Ticaret konularındaki mevzuat boşluklarını ve mevzuatın uygulanmasına ilişkin sorun teşkil eden bölümleri belirlemek,
 • Dünyada ülkemizin en kolay ve güvenli ticaretin yapıldığı ülkelerden biri haline gelmesine katkıda bulunmak,
 • Uluslararası ticarette eşitsizlikler konusundaki sorunları tespit etmek ve yasal ticareti kolaylaştıracak önerilerde bulunmak amacıyla düzenlenmektedir.

Kongre Çıktıları:

 • Kongre Bildiri Özetleri Kitabı (Elektronik-ISBN’li)
 • Kongre Tam Metin Kitabı (Elektronik-ISBN’li)
 • Kongre sanal kayıtları (USB-şifreli link kullanımı)

Belgeler:

 • Kongreye katılanlara Kongre Katılım Sertifikası
 • Kongreye bildiri gönderip sunum yapanlar için Kongre Katılım Sertifikası
 • Davetli konuşmacılar için Kongre Katılım Sertifikası ve Teşekkür Belgesi

Kongre Sonrası Yayınlar ve Bildirilerin Makale Olarak Yayınlanması:

 • Kongre sonrası hazırlanacak olan özet ve tam metinler kitabı Elektronik ortamda ISBN numarası alınarak 15 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanacaktır ve web sitesinden katılımcıların erişimine açık olacaktır.
 • Kongrede sunulan bildirilerden, isteyen katılımcıların tam metinleri hakemli akademik dergi olarak yayınlanan; Gümrük ve Ticaret  Dergisi’nde yayınlanacaktır. Dergide makalelerinin yayınlanmasını isteyen katılımcılar dergilerin yayın ve yazım kurallarına uygun hale getirilmiş makalelerini doğrudan dergilerin web sitesine yükleyebilirler. Kongre hakem sürecine tabi olan makaleler için ayrıca hakem değerlendirme süreci uygulanmayacaktır.

        İlgili Dergi Web Siteleri: