BİLDİRİ HAZIRLAMA, DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Tanımlar AmaçMadde 1- Bu yönergenin amacı; I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi Bilim Kurulunun çalışmalarını, bildirilerin hazırlanması, sunulması ile ilgili aşamaları ve kongre öncesinde, sırasında ve sonrasında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.KapsamMadde 2- Bu yönerge; I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi kapsamında yürütülecek olan, bütün bilimsel çalışmalarda uyulması […]

BİLİDİRİ GÖNDERME SÜRECİ BİLDİRİ SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA: Kongre kapsamında bildirilerin gönderilmesi, değerlendirilmesi ve diğer kabul süreçleri online olarak bu web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Bildiri kabul süreci, Kongre Bilimsel Kurulunca görevlendirilecek hakemlerin değerlendirme sonucuna bağlıdır. Özet bildirilerin kabulünden sonra web sitesi üzerinden tam metin bildirilerinin gönderilmesi gerekmektedir. Ancak tam metin gönderilmesi zorunlu değildir. Kongremizde sunulan tebliğler […]