20 MAYIS PERŞEMBE PROGRAMI

BİLDİRİ SUNUMLARI -1

13:30-15:00

SALGININ ULUSLARARASI ALANDA ETKİLERİ
Moderatör: Prof. Dr. Hakan Tunahan
Konuşmacılar:
COVİD-19 SALGINININ ULUSLARARASI TİCARETE ETKİSİ
• Yunus Emre Topcu
COVİD-19 PANDEMİSİNİN ULUSLARARASI TİCARETE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
• Elifnur Tığtepe, Fatma Kılıç, Ş. Mustafa Ersungur
COVID-19 PANDEMİSİNİN ULUSLARARASI TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
• Hamit Çetin
COVID 19 SALGINI SÜRECİNDE İHRACAT İKLİMİ VE DIŞ TİCARET
• Tuba Eren, Rümeysa Manisa, Süreyya Kovacı, Süleyman Şen
COVİD -19 SALGINININ E-TİCARETE ETKİSİ
• Mihriban Koca

BİLDİRİ SUNUMLARI -3

15:30-17:00

PANDEMİ VE TÜRKİYE-1
Moderatör: Prof. Dr. Mine Yılmazer
Konuşmacılar:
KÜRESEL DEĞER ZINCIRINE KATILIM SÜRECINDE YAŞANAN ARZ VE TALEP ŞOKLARININ TÜRKIYE’NIN DIŞ TICARETINE ETKISI
• Hatice Duva, Mine Yılmazer, Serkan Çınar
PANDEMİ SONRASI ULUSAL VE ULUSLARARASI FUARLARIN DURUMU VE TÜRKİYE’NİN ÜSTLENECEĞİ AKTİF ROL
• Bekir Onur Kınalıbaş
TÜRKİYE’DE COVID 19 DÖNEMİNDE SERBEST BÖLGELERİN DIŞ TİCARET İÇİN ÖNEMİ
• Zafer Avcı, Süreyya Kovacı, Süleyman Şen
COVID -19 SALGINI: KAMU SAĞLIĞI İÇİN KÜRESEL SAĞLIK DİPLOMASİSİNİN ÖNEMİ
• Tuba Gezer
PANDEMİNİN DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE GELİR ETKİSİ
• Hasan Emre Aydın

21 MAYIS CUMA PROGRAMI

BİLDİRİ SUNUMLARI -4

10:00-11:15

PANDEMİ VE TÜRKİYE-2
Moderatör: Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı
Konuşmacılar:
COVİD-19 PANDEMİSİNİN TÜRKİYE’DEKİ SEKTÖRLERE YANSIMASI
• S. Şehnaz Altunakar Mercan, Selçuk Buyrukoğlu
DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN DIŞ TİCARETE ETKİSİ: KOVİD 19 SALGINI ÖNCESİNE VE SONRASINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
• Tuğçe Danacı Ünal
TÜRKİYE’DE SINIR TİCARETİNİN DURUMU, EKONOMİK ETKİLERİ VE SALGIN SONRASI SINIR TİCARETİNİN GELİŞMESİNE ILİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Sami Ünlü
SALGIN NEDENİYLE ÇİN’DEN TÜRKİYE’YE YÖNELEN DIŞ TİCARET HACMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
• Selçuk Gülten, Cansu Sevinç Ceyhan, Ersan Öz
TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİNDE 2020 YILI ÖNGÖRÜSÜ: ENCO LOJİSTİK ÖRNEĞİ
• Nurdan Kuşat, Gülşah Kuşat

BİLDİRİ SUNUMLARI -6

11:30-13:00

KÜRESEL TİCARETTE YAŞANANLAR
Moderatör: Prof. Dr. Mustafa YILDIRAN
Konuşmacılar:
COUNTRY OF ORIGIN EFFECT IN GLOBAL TRADE: COVID-19 VACCINES AND COUNTRY IMAGE
• Cansu Karabulut, Faruk Şen
KÜRESEL TİCARETİN YENİDEN ŞEKİLLENMESİ: BÖLGESEL KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
• Ela Çolpan Nart
KÜRESEL TİCARET ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLER: PANDEMİ DÖNEMİ MEDYA EKONOMİSİ ÖRNEĞİ
• Barış Altuntaş, Mustafa Atsan
SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELEDE DEVLET MÜDAHALESİ VE COVİD-19 KRİZİ’NDEN SONRA SAĞLIĞI “KÜRESEL KAMUSAL MAL” OLARAK YENİDEN DÜŞÜNMEK
• Duygu Dündar Öztaşçı
KÜRESEL TİCARETTE KONTEYNER TEDARİK SORUNU VE ETKİLERİ
SÜLEYMAN BİTTİ
• Cennet Köşe, Süreyya Kovacı
KÜRESEL SALGINDAN SONRA PETROL TİCARETİ: PETROLÜN KÜRESEL TİCARETTE GELECEĞİNİN EKONOMİK POLİTİĞİ
• Mustafa Yıldıran

BİLDİRİ SUNUMLARI -7

14:00-15:15

COVİD-19’A YÖNELİK TEDBİRLER
Moderatör: Prof. Dr. Mehmet YÜCE
Konuşmacılar:
COVİD-19 PANDEMİSİNE YÖNELİK DEVLET MÜDAHALELERİNİN BİST SEKTÖR ENDEKSLERİNE ETKİSİ
• Enes Burak Ergüney, Rabia Manisa, Ahmet Burak Demir, Rümeysa Manisa
COVİD-19 SALGIN SÜRECİ SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK ÖNLEMLER: VERGİ VE İSTİHDAM BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME
Müge Seda Ateş, Demet Toktaş
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KAPSAMINDA COVID-19 ÖNLEMLERİ
Evren Güldoğan
KAMU İHALELERİNDE COVİD 19 TEDBİRLERİ: TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİNİN İNCELENMESİ
• Muhammed Çelik, Mehmet Yüce
YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) SÜRECİNDE SOSYAL HARCAMALAR
Ulvi Sandalcı, İnci Sandalcı

BİLDİRİ SUNUMLARI -9

15:30-17:00

COVID 19 VE DİJİTAL UYGULAMALAR
Moderatör: Prof. Dr. Hüseyin ALTAY

Konuşmacılar:
ADIM ADIM YENİ DÜNYA DÜZENİ: ÇİN BKBY PROJESİ
• Nihal Altun, İpek Kurt, Tansu Özbaysal
COVİD-19 SÜRECINDE İHRACATTA DÖNÜŞÜM: E-İHRACAT
• Hilal Yıldırır Keser
COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE DİJİTALLEŞME UYGULAMALARI VE ULUSLARARASI TİCARET: KOLAY İHRACAT PLATFORMU
• Metehan Kural, Süreyya Kovacı, Süleyman Şen
TEK PENCERE SİSTEMİNİN TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUMU VE SALGIN VE SONRASINDA GELİŞMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER
• İsmail Metin, İrfan Kalpalı
HOW COVID-19 PANDEMİC INFLUENCES TURKISH EXPORT FLOW?
• Ömer Faruk Derindağ, Hüseyin Altay, Gizem Ateş
BLOKZİNCİR VE GÜMRÜKLERE OLASI ETKİLERİ: BİR LİTERATÜR INCELEMESİ
• Ata Kahveci

22 MAYIS CUMARTESİ PROGRAMI

BİLDİRİ SUNUMLARI -10

10:00-11:00

BÖLGESEL VE KAPSAMLI İNCELEMELER
Moderatör: Prof. Dr. İsa Sağbaş

Konuşmacılar:
COVİD 19 SONRASI KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNİN DEĞİŞİMİ VE RCEP
• Emin Ertürk, Derya Hekim
COVİD-19 SALGINI KAPSAMINDA ALINAN GÜMRÜK TEDBİRLERİ
• Lamiha Öztürk, Mehmet Dağ, Dilşat Çınar
KÜRESEL TİCARETTE KORUMACI YAKLAŞIMLAR VE TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ
• Oğuz Kaan Meriçelli

BİLDİRİ SUNUMLARI -12

11:30-12:30

Moderatör: Prof. Dr. Hakkı ODABAŞ

COVID-19 SONRASINDAKİ YENİ DÜNYA REGÜLASYONUNDA TÜRKİYE’NİN KONUMU
• Özden Sevgi Akıncı, Ercan Taşkın
PANDEMİ DÖNEMİNDE OECD ÜLKELERİNİN DIŞ TİCARET VERİLERİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
• Fatma Gül Altın, Ogün Yıldırım
TİCARETTE TEKNİK ENGELLER ANLAŞMASI’NIN ULUSAL DÜZENLEMELERE YANSIMALARI VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
• Neslihan Kızıler, Mehmet Yüce
PANDEMİ SÜRESİNCE E-TİCARETİN HACMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER VE BU DEĞİŞİMLERİN NEDENLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
• Pınar Hamidi

BİLDİRİ SUNUMLARI -13

13:00-14:00

Moderatör: Prof. Dr. Coşkun Karaca

Konuşmacılar:
SALGINLA MÜCADELEDE UYGULANACAK GÜMRÜK POLİTİKALARI: ŞEFFAFLIK VE ORTAK VERİ PAYLAŞIMI İHTİYACI
• Merve Acet
THE EFFECT OF INFORMATICS ON LOGISTICS EDUCATION IN THE PANDEMIC PROCESS (AND THE FUTURE OF THE SECTOR)
Nurcan Ozyazıcı Sunay
COVİD-19’UN DIŞ TİCARET, REEL DÖVİZ KURU ve İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
• Özlem Gül Dinç
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İLE ULUSLARARASI TİCARET
• Mehmet Sami Süygün